Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
V, Y ve Z harfleriyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. vahşi – evcil
 2. var – yok
 3. varsıl – yoksul
 4. vebal – sevap
 5. verecek – alacak
 6. verimli – kısır
 7. vicahen – gıyaben
 8. yabancı ↔ tanıdık, yerli
 9. yabani ↔ evcil, medeni
 10. yad ↔ tanıdık
 11. yadsımak – kabul etmek
 12. yahşi ↔ çirkin, kötü
 13. yakalamak ↔ kaçırmak
 14. yakın ↔ uzak (ırak)
 15. yakışıklı ↔ çirkin, biçimsiz
 16. yaklaşık ↔ tam olarak
 17. yalan ↔ gerçek, hakikat
 18. yalandan ↔ sahiden, gerçekten
 19. yalın ↔ süslü, gösterişli
 20. yalıtkan ↔ iletken
 21. yandaş ↔ karşıt
 22. yanılmak ↔ bilmek
 23. yanıt ↔ soru
 24. yanlı ↔ tarafsız, bitaraf
 25. yanlış ↔ doğru
 26. yanmak ↔ sönmek
 27. yansız ↔ yandaş, taraflı
 28. yapay ↔ doğal
 29. yapıcı ↔ yıkıcı, kırıcı
 30. yapım ↔ yıkım
 31. yaramaz ↔ uslu
 32. yarar ↔ zarar
 33. yâren ↔ yabancı, el
 34. yas ↔ neşe, sevinç
 35. yaslı ↔ şen
 36. yaş ↔ kuru
 37. yaşlı ↔ genç
 38. yatılı ↔ gündüzlü
 39. yavaş ↔ hızlı
 40. yaya ↔ atlı, süvari
 41. yayılmak ↔ toplanmak
 42. yaz ↔ kış
 43. yazılı ↔ sözlü
 44. yazmak ↔ silmek
 45. yedek ↔ asil
 46. yegâne ↔ fazla, çok
 47. yeğ ↔ kötü, fena
 48. yekta ↔ çok
 49. yeni ↔ eski
 50. yenik ↔ galip
 51. yenilgi ↔ galibiyet
 52. yerli ↔ yabancı
 53. yermek ↔ beğenmek, övmek
 54. yeterli ↔ kifayetsiz
 55. yetişkin ↔ 1.küçük, ufak. 2.ham
 56. yetkin ↔ eksik, kusurlu
 57. yıkıcı ↔ yapıcı
 58. yıkık ↔ sağlam
 59. yıkım ↔ yapım, onarım, imar
 60. yılışık ↔ ciddi, ağırbaşlı
 61. yırtıcı ↔ evcil
 62. yiğit ↔ korkak, cesaretsiz
 63. yiğitlik ↔ korkaklık
 64. yoğun ↔ seyrek
 65. yok ↔ var, mevcut
 66. yokluk ↔ varlık, bolluk
 67. yoksul ↔ varsıl
 68. yokuş ↔ iniş
 69. yüksek ↔ alçak
 70. yolsuz ↔ uygun, yasal
 71. yorgun ↔ dinç, zinde
 72. yukarı ↔ aşağı
 73. yumuşak ↔ katı, sert
 74. yurtsever ↔ vatan haini
 75. yüce ↔ alçak
 76. yüksek ↔ alçak
 77. yürekli ↔ korkak, ödlek
 78. yüreksiz ↔ cesur
 79. yüz akı ↔ yüz karası
 80. yüzsüz ↔ mahcup, çekingen
 81. yüzükoyun ↔ sırtüstü
 82. zam – indirim
 83. zarafet – kabalık
 84. zarar – yarar, kâr
 85. zararlı – yararlı
 86. zayıf – güçlü
 87. zayıf – şişman
 88. zemin – tavan
 89. zengin – fakir
 90. zevzek – ağzı sıkı
 91. zıt – eş
 92. ziyan – kazanç
 93. zor – kolay
 94. züğürt – varlıklı, zengin