Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
B harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. babacan ↔ sevimsiz
 2. babayiğit ↔ namert
 3. bacaksız ↔ uzun boylu
 4. bağımlı ↔ özgür
 5. bağımsızlık ↔ tutsaklık
 6. bağışlamak ↔ cezalandırmak
 7. bağlamak ↔ çözmek
 8. bağnaz ↔ çağdaş, aydın
 9. bahadır ↔ korkak
 10. bahtiyar ↔ mutsuz
 11. bakımlı ↔ harap
 12. babacan ↔ sevimsiz
 13. babayiğit ↔ namert
 14. bacaksız ↔ uzun boylu
 15. bağımlı ↔ özgür
 16. bağımsızlık ↔ tutsaklık
 17. bağışlamak ↔ cezalandırmak
 18. bağlamak ↔ çözmek
 19. bağnaz ↔ çağdaş, aydın
 20. bahadır ↔ korkak
 21. bahtiyar ↔ mutsuz
 22. bakımlı ↔ harap
 23. baki ↔ fani, ölümlü
 24. bakir ↔ bozulmuş, işlenmiş
 25. balaban ↔ bücür
 26. baliğ ↔ toy
 27. baltalamak ↔ kolaylaştırmak
 28. barbar ↔ medeni
 29. barış ↔ savaş
 30. barışmak ↔ savaşmak
 31. barışmak ↔ küsmek
 32. bariz ↔ gizli
 33. basılı ↔ el yazmalı
 34. basit ↔ zor
 35. baş ↔ son
 36. başarı ↔ başarısızlık
 37. baş eğmek ↔ isyan etmek
 38. başıboş ↔ kayıtlı, bağlı
 39. başlamak ↔ bitirmek
 40. başlangıç ↔ bitiş
 41. baş örtülü ↔ başı açık
 42. başsız ↔ liderli, amirli
 43. batı ↔ doğu
 44. batıl ↔ doğru, hakiki
 45. batmak ↔ çıkmak
 46. batmak ↔ kalkınmak
 47. battal ↔ zarif, kibar
 48. bayağı ↔ bayar
 49. bayat ↔ taze
 50. bayılmak ↔ ayılmak
 51. baygın ↔ diri, canlı
 52. baysal ↔ huzursuzluk
 53. bazen ↔ her zaman
 54. bebe ↔ yaşlı
 55. bed ↔ güzel, iyi
 56. bedava ↔ ücretli
 57. bedbaht ↔ talihli, mutlu
 58. bedbin ↔ iyimser
 59. beddua ↔ dua
 60. bedelli ↔ bedava
 61. bedelsiz ↔ paralı
 62. beka ↔ geçicilik, fanilik
 63. bekâr ↔ evli
 64. beleş ↔ paralı
 65. belgin ↔ kapalı, namsız
 66. belgisiz ↔ belli
 67. belki ↔ kesinlikle
 68. bembeyaz ↔ simsiyah
 69. bencil ↔ fedakar
 70. benzer ↔ ayrı, farklı
 71. beraat ↔ suçlanma
 72. beraber ↔ ayrı
 73. berbat ↔ iyi, temiz, güzel
 74. bereket ↔ kıtlık, azlık
 75. berk ↔ çürük, yumuşak
 76. beşerî ↔ hayvanî, hayvansal
 77. beter ↔ çok iyi, âlâ
 78. beyan ↔ gizleme, saklı tutma
 79. beyaz ↔ siyah, kara
 80. bezgin ↔ istekli
 81. bıkmak ↔ doyamamak
 82. biçare ↔ mutlu, talihli
 83. bihaber ↔ haberli
 84. bilahare ↔ önce
 85. bildik ↔ yabancı
 86. bileşik ↔ yalın, basit
 87. bilge ↔ cahil
 88. bilimsel ↔ bilim dışı
 89. bilinen ↔ meçhul
 90. binici ↔ yaya, piyade
 91. biniş ↔ iniş
 92. bir ↔ ayrı
 93. biraz ↔ çok
 94. birey ↔ topluluk
 95. birikmek ↔ eksilmek
 96. birinci ↔ sonuncu
 97. bitap ↔ dinç, kuvvetli
 98. bitaraf ↔ taraflı, yanlı
 99. bitkin ↔ diri, canlı
 100. bivefa ↔ vefalı
 101. bol ↔ dar
 102. bol ↔ az, kıt
 103. bolluk ↔ kıtlık
 104. bonkör ↔ cimri
 105. borç ↔ alacak
 106. boş ↔ dolu
 107. boş ↔ anlamlı
 108. boşanmak ↔ evlenmek
 109. boşboğaz ↔ ağzı sıkı
 110. boşlamak ↔ ilgilenmek
 111. boylam ↔ enlem
 112. boyunduruk ↔ serbestlik
 113. bozgun ↔ zafer
 114. bozmak ↔ yapmak
 115. bozuk ↔ sağlam
 116. böke ↔ korkak
 117. bölme ↔ çarpma
 118. bölük ↔ bütün
 119. bön ↔ uyanık
 120. buçuk ↔ tam
 121. budala ↔ zeki
 122. buhran ↔ ferahlık
 123. bulanık ↔ duru, berrak
 124. bulmak ↔ kaybetmek
 125. bunak ↔ aklı başında
 126. bunalım ↔ ferahlık, rahatlık
 127. buyruk ↔ rica, istirham
 128. bütün ↔ eksik, parçalı
 129. büyük ↔ küçük