Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
A harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. abartmak ↔ küçültmek
 2. abes ↔ anlamlı, mantıklı
 3. abullabut ↔ zarif, nazik
 4. abus ↔ güleç
 5. acar ↔ güçsüz, beceriksiz
 6. acayip ↔ normal, doğal
 7. acele ↔ yavaş, ağır
 8. acemi ↔ usta
 9. acı ↔ tatlı
 10. acı ↔ sevinç, neşe
 11. acıklı ↔ neşeli
 12. acımasız ↔ merhametli
 13. acıtmak ↔ hoşnut etmek
 14. abartmak ↔ küçültmek
 15. abes ↔ anlamlı, mantıklı
 16. abullabut ↔ zarif, nazik
 17. abus ↔ güleç
 18. acar ↔ güçsüz, beceriksiz
 19. acayip ↔ normal, doğal
 20. acele ↔ yavaş, ağır
 21. acemi ↔ usta
 22. acı ↔ tatlı
 23. acı ↔ sevinç, neşe
 24. acıklı ↔ neşeli
 25. acımasız ↔ merhametli
 26. acıtmak ↔ hoşnut etmek
 27. aç ↔ tok
 28. açık ↔ kapalı
 29. açık ↔ koyu
 30. açıkça ↔ gizlice
 31. açıkgöz ↔ saf, aptal
 32. açılış ↔ kapanış
 33. adi ↔ kaliteli
 34. adil ↔ adaletsiz
 35. afacan ↔ uslu
 36. affetmek ↔ cezalandırmak
 37. afiyet ↔ hastalık
 38. agâh ↔ bilgisiz
 39. ağaçlık ↔ çorak
 40. ağdalı ↔ yalın
 41. ağır ↔ hafif
 42. ağlamak ↔ gülmek
 43. ahbap ↔ düşman
 44. ahenk ↔ uyumsuzluk
 45. aheste ↔ çabuk, hızlı
 46. ahir ↔ evvel
 47. ahlaksız ↔ iffetli
 48. ahmak ↔ zeki, kurnaz
 49. ak ↔ kara
 50. akıbet ↔ evveliyat
 51. akıl dışı ↔ akılcı
 52. akıllı ↔ aptal
 53. akıllı ↔ deli
 54. aktif ↔ pasif
 55. aksi ↔ uysal
 56. akşam ↔ sabah
 57. âlâ ↔ çok kötü
 58. alacaklı ↔ borçlu
 59. alakasız ↔ ilgili
 60. alafranga ↔ alaturka
 61. albeni ↔ iticilik
 62. alçak ↔ yüksek
 63. alçak gönüllü ↔ kibirli
 64. aldanmak ↔ aldatmak
 65. alelade ↔ fevkalade
 66. alenen ↔ gizlice
 67. aleni ↔ gizli
 68. aleyh ↔ leh
 69. alıcı ↔ satıcı
 70. alıcı ↔ verici
 71. alık ↔ açıkgöz, kurnaz
 72. alış ↔ veriş
 73. alicenap ↔ gaddar
 74. âlim ↔ bilgisiz, cahil
 75. allak bullak – düzenli
 76. almak ↔ vermek
 77. alt ↔ üst
 78. amade ↔ hazırlıksız
 79. amatör ↔ profesyonel
 80. amir ↔ memur, ast
 81. anaerkil ↔ ataerkil
 82. analiz ↔ sentez
 83. anlamdaş ↔ zıt anlamlı
 84. anormal ↔ normal
 85. antik ↔ yeni
 86. antipati ↔ sempati
 87. aptal ↔ zeki
 88. ara bulucu ↔ ara bozucu
 89. ara sıra ↔ sık sık
 90. aralıklı ↔ sık
 91. ardıl ↔ öncül
 92. arı ↔ kirli
 93. arınmak ↔ kirlenmek
 94. arızalı ↔ sağlam
 95. arif ↔ bilgisiz
 96. arka ↔ ön
 97. arkaüstü ↔ yüzüstü
 98. arsız ↔ utangaç
 99. art ↔ ön
 100. artçı ↔ öncü
 101. artı ↔ eksi
 102. arz ↔ saklama
 103. asayiş ↔ düzensizlik
 104. asgari ↔ azami
 105. asıl ↔ taklit, sahte
 106. asılsız – gerçek
 107. asil ↔ soysuz
 108. asla ↔ daima
 109. ast ↔ üst
 110. aş ↔ yemek
 111. aşağı ↔ yukarı
 112. aşağılamak ↔ yüceltmek
 113. aşağılık ↔ değerli
 114. aşırı ↔ ölçülü
 115. aşikâr ↔ gizli
 116. aşina ↔ yabancı
 117. aşk ↔ nefret
 118. ataerkil ↔ anaerkil
 119. ateist – dindar
 120. atılgan ↔ çekingen
 121. ati ↔ mazi, geçmiş
 122. atik ↔ hantal, uyuşuk
 123. avantaj ↔ dezavantaj
 124. ayak takımı ↔ soylular
 125. ayık ↔ sarhoş
 126. ayırmak ↔ birleştirmek
 127. aydınlık ↔ karanlık
 128. aymaz ↔ uyanık
 129. aynı ↔ farklı
 130. aynı ↔ ayrı
 131. ayrı ↔ aynı
 132. ayrı ↔ yakın, birlikte
 133. ayrılık ↔ birliktelik
 134. az ↔ çok
 135. azalmak ↔ çoğalmak
 136. azamet ↔ küçüklük
 137. azami ↔ asgari
 138. azınlık ↔ çoğunluk
 139. azmak ↔ uslanmak
 140. azman ↔ ufak tefek