Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
S ve Ş harfleriyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. sabah – akşam
 2. sade – gösterişli
 3. sağ – sol
 4. sağlam – çürük
 5. saldırı – savunma
 6. sarkıt – dikit
 7. satış – alış
 8. savaş – barış
 9. saydam – opak
 10. sert – yumuşak
 11. sevap – günah
 12. sevinmek – üzülmek
 13. sevinç – üzüntü
 14. sevinçli – üzgün
 15. seyrek – sık
 16. sıcak – soğuk
 17. sığ – derin
 18. sık – seyrek
 19. sıkıcı – iç açıcı
 20. sırt – göğüs
 21. siyah – beyaz
 22. soğuk – sıcak
 23. somurtkan – güleç
 24. son – ilk
 25. sonra – önce
 26. soru – cevap, yanıt
 27. sorun – çözüm
 28. soyut – somut
 29. sözel – sayısal
 30. sözlü – yazılı
 31. suçlu – masum
 32. sulak – kurak
 33. susmak – konuşmak
 34. süratli – yavaş
 35. şer – hayır
 36. şirin – sevimsiz
 37. şişman – zayıf