Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
E harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. ebedi ↔ fani, geçici
 2. ecnebi ↔ yerli
 3. edep ↔ terbiyesizlik
 4. edepsiz ↔ terbiyeli, zarif
 5. edilgen ↔ etken
 6. edinmek ↔ kaybetmek
 7. efendi ↔ kaba, şımarık
 8. efendi ↔ köle
 9. efkarlı ↔ sevinçli
 10. egemen ↔ köle
 11. eğik ↔ dik
 12. eğilmek ↔ doğrulmak
 13. eğlenmek ↔ sıkılmak
 14. eğreti ↔ esas, sağlam
 15. eğri ↔ doğru
 16.  
 17. ebedi ↔ fani, geçici
 18. ecnebi ↔ yerli
 19. edep ↔ terbiyesizlik
 20. edepsiz ↔ terbiyeli, zarif
 21. edilgen ↔ etken
 22. edinmek ↔ kaybetmek
 23. efendi ↔ kaba, şımarık
 24. efendi ↔ köle
 25. efkarlı ↔ sevinçli
 26. egemen ↔ köle
 27. eğik ↔ dik
 28. eğilmek ↔ doğrulmak
 29. eğlenmek ↔ sıkılmak
 30. eğreti ↔ esas, sağlam
 31. eğri ↔ doğru
 32. ehemmiyetli ↔ önemsiz
 33. ehemmiyetsiz ↔ önemli
 34. ehil ↔ cahil, acemi
 35. ehil ↔ yabancı
 36. ehliyet ↔ yetersizlik
 37. ekim ↔ biçim
 38. ekseriyet ↔ azınlık
 39. eksi ↔ artı
 40. eksik ↔ tam
 41. eksilmek ↔ çoğalmak
 42. el (yabancı) ↔ tanıdık
 43. elem ↔ sevinç
 44. eli açık ↔ cimri, pinti
 45. eli sıkı ↔ cömert , eli açık
 46. elim ↔ sevindirici
 47. eloğlu ↔ tanıdık, dost
 48. elveda ↔ merhaba
 49. elverişli ↔ uygunsuz
 50. elverişiz ↔ uygun, müsait
 51. elzem ↔ gereksiz
 52. emin ↔ güvenilmez
 53. emretmek ↔ emir almak
 54. en ↔ boy
 55. enayi ↔ açıkgöz
 56. ender ↔ bol, sık, çokça
 57. enfes ↔ çok kötü, çok çirkin
 58. engebe ↔ düzlük
 59. engel ↔ destek
 60. enlem ↔ boylam
 61. enteresan ↔ sıradan
 62. epey ↔ az
 63. er ↔ geç
 64. erbap ↔ acemi, toy
 65. eril ↔ dişil
 66. erimek ↔ donmak
 67. eritmek ↔ dondurmak
 68. erkek ↔ kadın, dişi
 69. erkek adam ↔ namert
 70. erken ↔ geç
 71. ertesi ↔geçen, geçmiş
 72. esaret ↔ özgürlük
 73. esas ↔ yedek
 74. esas ↔ yalan, yanlış
 75. esen ↔ hasta, güçsüz
 76. esir ↔ özgür
 77. eski ↔ yeni
 78. esnek ↔ katı
 79. esrarengiz ↔ açık seçik
 80. essah ↔ yalan, yanlış
 81. eş ↔ zıt, karşıt
 82. etken ↔ edilgen
 83. etki ↔ tepki
 84. etkin ↔ pasif
 85. evcil ↔ yabani
 86. evet ↔ hayır
 87. evlenmek ↔ boşanmak
 88. evli ↔ bekar
 89. evrim ↔ devrem
 90. evvel ↔ ahir, sonra
 91. ezel ↔ ebed
 92. ezeli ↔ ebedi
 93. eziyet ↔ sefa