Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
T, U ve Ü harfleriyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. tamam – eksik
 2. tatlı – acı
 3. tavan – taban
 4. taze – bayat
 5. tekil – çoğul
 6. tembel – çalışkan
 7. temiz – kirli, pis
 8. tenha – kalabalık
 9. tepe – dip
 10. ters – düz
 11. tertipli – dağınık
 12. tok – aç
 13. toplama – çıkarma
 14. toyluk – olgunluk
 15. tutsak – özgür
 16. tutucu – ilerici
 17. tutumlu – savurgan
 18. tümsek – çukur
 19. tün – gün
 20. ucuz – pahalı
 21. uçmak – konmak
 22. unutmak – hatırlamak
 23. uslu – yaramaz
 24. usta – acemi
 25. uygun – elverişsiz
 26. uygun – yakışıksız
 27. uysal – dik başlı
 28. uyumak – uyanmak
 29. uzak – yakın
 30. uzun – kısa
 31. ümmi – okuryazar
 32. üretim – tüketim
 33. üst – alt
 34. üstünkörü – özenli
 35. üvey – öz
 36. üzgün – sevinçli
 37. üzüntü – sevinç