Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
H harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. haberdar ↔ habersiz
 2. haberleşmek ↔ ilgiyi kesmek
 3. haberli ↔ bihaber
 4. hadsiz ↔ sınırlı
 5. hafi ↔ açık, belli
 6. hafif ↔ ağır
 7. hafiflik ↔ ağırlık
 8. hafifmeşrep ↔ ağırbaşlı
 9. hakaret ↔ iltifat
 10. hakikat ↔ yalan
 11. hakikat ↔ hayal
 12. hakiki ↔ yalan
 13. hakkaniyet ↔ adaletsizlik
 14. hakkıyla ↔ gelişigüzel
 15. hakir ↔ değerli, üstün
 16. halef ↔ selef, öncül
 17. halis ↔ katışık, kirli
 18. halsiz ↔ dinç
 19. haluk ↔ terbiyesiz
 20. ham ↔ olgun, yetişmiş
 21. ham ↔ idmanlı
 22. hamarat ↔ tembel
 23. hanım ↔ bey, erkek
 24. haram ↔ helal
 25. harcamak ↔ biriktirmek
 26. hareketli ↔ durgun
 27. harici ↔ dahili
 28. hariç ↔ dahil
 29. harp ↔ sulh, barış
 30. has ↔ katışık
 31. hasım ↔ dost
 32. hassas ↔ vurdumduymaz
 33. hasta ↔ sağlıklı, dinç
 34. hastalık ↔ sağlık
 35. haşarı ↔ uslu
 36. haşin ↔ yumuşak, uysal
 37. haşlamak ↔ okşamak, sevmek
 38. hatırlamak ↔ unutmak
 39. havadar ↔ havasız, izbe
 40. haya ↔ utanmazlık
 41. hayal ↔ gerçek
 42. hayasız ↔ terbiyeli
 43. hayat ↔ ölüm
 44. hayati ↔önemsiz
 45. hayır ↔ şer, kötülük
 46. hayır ↔ evet
 47. hayırlı ↔ yararsız
 48. hayırsız ↔ yararlı
 49. haylaz ↔ uslu
 50. haylaz ↔ çalışkan
 51. hayli ↔ az
 52. haysiyetli ↔ onursuz
 53. haysiyetsiz ↔ onurlu
 54. haz ↔ acı
 55. hazır ↔ ısmarlama
 56. hazırlıksız ↔ amade
 57. helal ↔ haram
 58. hep ↔ hiç
 59. herkes ↔ hiç kimse
 60. hesaplı ↔ pahalı
 61. hezimet ↔ zafer, galibiyet
 62. hıncahınç ↔ bomboş
 63. hırçın ↔ uysal
 64. hırgür ↔ geçim
 65. hızlı ↔ yavaş
 66. hiciv ↔ övgü
 67. hicvetmek ↔ övmek
 68. hicviye ↔ methiye
 69. hisli ↔ duygusuz
 70. hissiz ↔ duygulu, içli
 71. hoppa ↔ ağır başlı
 72. hor ↔ değerli
 73. hoş ↔ nahoş, sevimsiz
 74. hoşlanmak ↔ beğenmemek
 75. hususi ↔ genel, umumi
 76. hücum ↔ geri çekilme
 77. hükümsüz ↔ geçerli
 78. hür ↔ esir
 79. hürriyet ↔ tutsaklık
 80. hüzün ↔ sevinç
 81. hüzünlü ↔ sevinçli, şen