Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
O, Ö, P ve R harfleriyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. onarmak – bozmak
 2. onat – özensiz
 3. oturmak – kalkmak
 4. ödül – ceza
 5. ölü – diri, canlı
 6. ölüm – yaşam
 7. ön – arka
 8. öncü – artçı
 9. örtmek – açmak
 10. övgü – yergi
 11. övmek – yermek
 12. övünç – utanç
 13. öz – üvey
 14. özel – resmî
 15. özenmek – baştan savmak
 16. özgür – tutsak
 17. öznel – nesnel
 18. pahalı – ucuz
 19. parlak – mat
 20. pasif – aktif
 21. perakende – toptan
 22. peşin – veresiye
 23. pinti – cömert
 24. pozitif – eksi, negatif
 25. profesyonel – amatör
 26. rasyonel – irrasyonel
 27. reddetmek – kabul etmek
 28. resmi – samimi
 29. ret – kabul