Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
F harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. faal ↔ tembel, durgun
 2. faaliyet ↔ durgunluk, hareketsizlik
 3. fahiş ↔ ucuz
 4. fakir ↔ zengin
 5. fani ↔ baki
 6. farklı ↔ aynı, benzer
 7. fasıla ↔ sürekli, devamlı
 8. fayda ↔ zarar
 9. faydalı ↔ yararsız
 10. faydasız ↔ yararlı
 11. fazla ↔ az
 12. faal ↔ tembel, durgun
 13. faaliyet ↔ durgunluk, hareketsizlik
 14. fahiş ↔ ucuz
 15. fakir ↔ zengin
 16. fani ↔ baki
 17. farklı ↔ aynı, benzer
 18. fasıla ↔ sürekli, devamlı
 19. fayda ↔ zarar
 20. faydalı ↔ yararsız
 21. faydasız ↔ yararlı
 22. fazla ↔ az
 23. felaket ↔ mutluluk, refah
 24. fena ↔ iyi
 25. fenalaşmak ↔ iyileşmek
 26. fenalık ↔ iyilik
 27. fer ↔ cansız, donuk
 28. fersiz ↔ canlı, parlak
 29. fert ↔ toplum
 30. fesat ↔ ara bulucu
 31. fevklade ↔ olağan, sıradan
 32. feyizli ↔ bereketsiz
 33. fitneci ↔ ara bulucu
 34. fiyasko ↔ başarı
 35. fos ↔ sağlam, dolu
 36. fukara ↔ varlıklı
 37. fukaralık ↔ zenginlik
 38. fuzuli ↔ gerekli, önemli