Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
C ve Ç harfleriyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. cafcaflı ↔ sade, gösterişsiz
 2. cahil ↔ bilgli, okumuş
 3. cakalı ↔ gösterişsiz
 4. camit ↔ canlı
 5. cana yakın ↔ sevimsiz
 6. canlı ↔ ölü, hareketsiz
 7. can sıkıcı ↔ ferah, iç açıcı
 8. cansız ↔ diri, parlak
 9. cari ↔ hareketsiz
 10. cari ↔ yürürlükten çıkmış
 11. cavlak ↔ tüylü, örtülü
 12. caymak ↔ vazgeçmemek
 13. cafcaflı ↔ sade, gösterişsiz
 14. cahil ↔ bilgli, okumuş
 15. cakalı ↔ gösterişsiz
 16. camit ↔ canlı
 17. cana yakın ↔ sevimsiz
 18. canlı ↔ ölü, hareketsiz
 19. can sıkıcı ↔ ferah, iç açıcı
 20. cansız ↔ diri, parlak
 21. cari ↔ hareketsiz
 22. cari ↔ yürürlükten çıkmış
 23. cavlak ↔ tüylü, örtülü
 24. caymak ↔ vazgeçmemek
 25. cazibe ↔ gösterişsiz
 26. cazibeli ↔ itici, çirkin
 27. cazip ↔ elverişsiz
 28. cebanet ↔ cesaret
 29. cebren ↔ güzellikle, iyilikle
 30. cedit ↔ eski
 31. cefa ↔ sefa
 32. cehalet ↔ bilgelik, ariflik
 33. cehennem ↔ cennet
 34. cellat ↔ kurban
 35. cemal ↔ çirkinlik
 36. cemil ↔ çirkin
 37. cenk ↔ sulh, barış
 38. cennet ↔ cehennem
 39. centilmen ↔ kaba, görgüsüz
 40. cenup ↔ kuzey, şimal
 41. cereme ↔ kâr, yarar
 42. cesaret ↔ korkaklık
 43. cesur ↔ korkak
 44. cevap ↔ soru, sual
 45. cevval ↔ pısırık
 46. ceza ↔ ödül
 47. cezir ↔ med, yükselme
 48. cıbıl ↔ giyinik
 49. cılız ↔ gürbüz
 50. cıvık ↔ terbiyeli
 51. cıvık ↔ katı
 52. cibilliyetsiz ↔ soylu
 53. cici ↔ çirkin
 54. cidden ↔ yalancıktan
 55. ciddi ↔ şakacı
 56. ciddi ↔ hafif, önemsiz
 57. ciddi ↔ yalan, uydurma
 58. cihat ↔ barış, sulh
 59. cilalı ↔ mat ,donuk
 60. cimri ↔ cömert, eli açık
 61. cingöz ↔ avanak
 62. cismani ↔ ruhani
 63. civar ↔ taşra
 64. civelek ↔ çekingen, somurtkan
 65. coşkun ↔ sakin, durgun
 66. cömert ↔ cimri, pinti, eli sıkı
 67. curcuna ↔ sessizlik
 68. cühela ↔ çok bilgili
 69. cüsseli ↔ çelimsiz
 70. cüzi ↔ çok
 71. çabuk ↔ yavaş;
 72. çaçaron ↔ suskun
 73. çağdaş ↔ çağdışı
 74. çağırmak ↔ kovmak
 75. çakırkeyif ↔ ayık
 76. çaktırmadan ↔ açıkça
 77. çalık ↔ düzelmiş
 78. çalık ↔ doğru, akıllı
 79. çalışkan ↔ tembel
 80. çapkın ↔ ciddi, uslu
 81. çapraşık ↔ düzenli
 82. çarçur etmek ↔ tutumluluk
 83. çare ↔ dert
 84. çarpık ↔ düzgün
 85. çarpma ↔ bölme
 86. çarpraz ↔ düz
 87. çatak ↔ düz, kolay, yalın
 88. çatık ↔ neşeli, güler yüzlü
 89. çatışma ↔ iyi geçinme
 90. çavaş ↔ gölgelik
 91. çekici ↔ itici
 92. çekidüzen ↔ düzensizlik
 93. çekimser ↔ kararlı
 94. çekingen ↔ girişken
 95. çelebi ↔ terbiyesiz, kaba
 96. çelişik ↔ uyumlu
 97. çelişki ↔ tutarlılık
 98. çelişmek ↔ örtüşmek
 99. çekmek ↔ itmek
 100. çetin ↔ kolay
 101. çetrefil ↔ açık
 102. çevik ↔ hantal
 103. çıkarma ↔ toplama
 104. çıkış ↔ giriş
 105. çıktı ↔ girdi
 106. çılgın ↔ uslu, akıllı
 107. çıplak ↔ giyinik, örtülü
 108. çıtı pıtı ↔ etli butlu
 109. çift ↔ tek
 110. çiğ ↔ pişmiş
 111. çile ↔ esenlik
 112. çilekeş ↔ huzurlu, dertsiz
 113. çirkin ↔ güzel
 114. çizmek ↔ silmek
 115. çoğul ↔ tekil
 116. çoğunluk ↔ azınlık
 117. çok ↔ az
 118. çok eşlilik ↔ tek eşlilik
 119. çolak ↔ sağlam, sağlıklı
 120. çorak ↔ verimli
 121. çömez ↔ usta
 122. çözelti ↔ bileşim
 123. çözmek ↔ başlamak
 124. çözmek ↔ çıkmaza sokmak
 125. çözüm ↔ sorun
 126. çukur ↔ tümsek
 127. çürük ↔ sağlam