Bu Sayfamızda sıra halinde, "Baş harfi R ile başlayan terimlerin ve Konuların" alfabetik listesini bulabilirsiniz.

Baş harfi R ile başlayan bu Liste, alfabetik sırayla bir takım önemli terimleri ve Konuları içerir, ayrıca kapsamlı bilgi ve açıklamalar sağlar.

 

  1. Refah iktisadı
  2. Regresyon analizi
  3. Resesyon
  4. ROC (Receiver Operating Characteric - ROC)